IT设备年度服务供应商采购比选项目中选候选人公示

来源: 天投租赁公司 发布时间: 2018-05-11

成都天府新区房屋租赁服务有限公司IT设备年度服务供应商采购比选项目已依照相关法律法规的规定于2018年5月8日完成了开标及评审,现将中选结果公示如下:

 

第一中选候选人:成都思特讯科技有限公司     

第二中选候选人:成都壹方信息科技有限公司      

第三中选候选人:成都明之道科技有限公司

 

 

 

                                                                                           成都天府新区房屋租赁服务有限公司

                                                                                                                  2018年5月11日    TOP